Historie

Den første direksjonen 14.12. 1864


  A.N. Holmboe

  A. Aalborg

C.Beilgaard

      W. Hopp

  H Thorjussen